Takrenovering

Takrenovering

“Nya tak” innebär att vi bygger upp taket helt från grunden och det enda krav vi har är att husets stomme är färdigställt.

“Befintliga tak” innebär att vi river det befintliga taket och bygger upp nytt. Med befintliga tak finns det självklart valmöjligheter om vad som ska rivas. Allt ifrån endast teglet, plåten, pappen eller ända ner till att det räknas som ”nya tak”.