Miljö & kvalitetspolicy

Miljö & kvalitetspolicy

Vi på Taktäckarna AB har beslutat att följande ska gälla som policy för kvalitets- och miljöarbetet i företagets namn.

Miljöpolicy

Allt arbete som utförs av Taktäckarna AB skall planeras och utföras med metoder, utrustning och material som gör miljöpåverkan så liten som möjligt.

Vi ska:

  • Följa gällande lagar och andra miljökrav.
  • Arbeta med att minska miljöpåverkan från fordon.
  • Ta största möjliga hänsyn till yttre miljöpåverkan i förhållande till kvalitetskrav som kan ställas på utfört arbete.
  • Verka för att förebygga föroreningar genom att välja vattenbaserade färger.
  • Hantera returavfall så att återvinning och återanvändning är möjlig.
  • Kontinuerligt arbeta med miljöfrågor och sträva efter att hitta förbättringar inom området.
  • Främst använda produkter som har märkningen ”Rekommenderad av Astma- och Allergiförbundet”.

Kvalitetspolicy

Taktäckarna AB skall vid varje tillfälle:

  • Uppfylla våra kunders behov och förväntningar på ingångna avtal i alla avseenden.
  • Leverera arbeten som är rätt utförda och på avtalad tid.
  • Sträva efter att stärka företagets renommé och rykte som kvalitetsmedvetna och seriösa yrkesmän.

Ledning och ansvar

Ledningen ansvarar för att denna policy upprätthålls av anställda som utför arbeten för Taktäckarna AB. Ledningen har även ansvar för att varje anställd har den erfarenhet, kunskap och utbildning som krävs för att på ett tillfredställande sätt kunna utföra sitt arbete. Vidare ansvarar ledningen för att denna policy fortlöpande utvecklas för att möta anställdas, kundens och omgivningens krav och behov.

Taktäckarna AB verkar för en god arbetsmiljö och skall efter bästa förmåga förebygga skador och olägenheter.