Checklista inför takrenovering

Checklista inför takrenovering

Det finns många saker att tänka på i samband med ett takbyte, det är viktigt att komma ihåg är att takpannorna ofta överlever takpappen. Inför ett takbyte är det viktigt att kontrollera vindens råspont framförallt när det har regnat kraftigt.

 Hur ser råsponten ut på vinden?

  • Svart mögel.
  • Fuktgenomslag.
  • Takpannornas skick.
  • Takpappens kvalitet.
  • Takets plåtdetaljer, tex skorstensbeslag, ventilationshuvar, hängrännor, rör mm.

Eternit och asbestsanering

Fram till mitten på 1970-talet användes eternit fortfarande som tak och fasadmaterial i Sverige. Eternittak är ofta byggda med lätta undertak tex Masonite alternativt armerad plast. I samband med renovering/sanering av dessa tak rekommenderar vi ett fast undertak tex råspont (22mm) och en underlagspapp. Taktäckarna har en stor kunskap och erfarenhet av dessa typer av tak.

Taktäckarnas montörer har genomgått utbildning i asbesthantering och sanering via Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd.

Checklista inför takrenovering